Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Agila kontrakt i offentlig sektor

Interpellation 2014/15:315 av Mathias Sundin (FP)

av Mathias Sundin (FP)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Framför allt inom it-området har något som kallas ett agilt arbetssätt utvecklats. Detta har skett i kontrast till den så kallade vattenfallsmetoden, där uppdragsgivaren skriver en detaljerad kravspecifikation och en beräknad tidsåtgång och sedan överlämnar denna till uppdragstagaren att utföra. Denna metod har i huvudsak använts för fysiska produkter, men fungerar sämre i programvaruutveckling.

Därför togs ett agilt arbetssätt fram, som innebär nära samarbete mellan uppdragsgivare och utförare, där man förändrar kravspecifikationen under projektets gång beroende på exempelvis användarnas synpunkter. Därmed kan innehållet i projektet ändras och tiden för genomförande bli kortare eller längre. I ett kontrakt utan flexibilitet blir det svårt att hantera. Därför har även agila kontrakt utvecklats mellan företag, främst inom it-sektorn.

Inom offentlig sektor finns emellertid inga sådana kontrakt, vilket försvårar för utveckling av programvara inom kommunal eller statlig verksamhet. Agila kontrakt inom offentlig sektor skulle innebära att digitala lösningar kan utvecklas mer kostnadseffektivt och även att slutprodukterna blir bättre för användarna. I Danmark har det tagits fram agila kontrakt som offentlig sektor använder sig av.

 

Tänker statsrådet Ardalan Shekarabi verka för att ett förslag lämnas om agila kontrakt i offentlig sektor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-02-18 Överlämnad: 2015-02-19 Anmäld: 2015-02-20 Sista svarsdatum: 2015-03-12 Svarsdatum: 2015-03-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)