Agerande från EU mot Polens HBT-fientliga regering

Interpellation 2006/07:22 av Lindholm, Jan (mp)

av Lindholm, Jan (mp)

den 16 oktober

Interpellation

2006/07:22 Agerande från EU mot Polens HBT-fientliga regering

av Jan Lindholm (mp)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Polens regering upprör återigen. Polens utbildningsminister Roman Giertych har stoppat ett EU-projekt vars syfte är att öka förståelsen för grundläggande mänskliga rättigheter i Polen. Projektet är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Sveriges förenade gaystudenter och polska Campaign Against Homophobia inom ramen för EU:s ungdomsprogram.

Mänskliga rättigheter är hotade på många sätt i Polen. Den sittande högerregeringen tycks inte reagera på förföljelse av minoriteter av flera slag. Det är tyvärr inte enbart i Polen som homo- och transfobin breder ut sig. Hur länge kan Sverige blunda för fakta?

Polens utbildningsminister har utmärkt sig vid ett flertal tillfällen som en stark förespråkare för homofobi och förföljelse av homosexuella. Förföljelsen är påtaglig och föreningsfriheten kringskuren. I somras sparkades chefen för ett utbildningscenter för lärare med motivet att han översatt och använde Europarådets utbildningsmaterial i HBT-frågor i undervisningen. Hur länge kan Sverige blunda för fakta?

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Cecilia Malmström:

Kommer statsrådet att verka för att Sverige väcker frågan hos EU-kommissionen att vidta åtgärder mot Polen med anledning av att de motarbetar de europeiska värderingarna och försvårar genomslag för FN:s mänskliga rättigheter i Polen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-10-16 Anmäld: 2006-10-16 Besvarad: 2006-10-24
Debatt (7 anföranden)