A-kassans regelverk som hinder för arbetslösas samhällsengagemang

Interpellation 2008/09:133 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 18 november

Interpellation

2008/09:133 A-kassans regelverk som hinder för arbetslösas samhällsengagemang

av Eva-Lena Jansson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Den borgerliga regeringens hantering av arbetslöshetsförsäkringen, a-kassan, med ständiga försämringar och förändringar har gjort det svårt att få en överblick över vilka regler som gäller för den försäkrade. För även om regeringen har valt att kalla a-kasseersättning för bidrag är det ersättning från en försäkring det handlar om.

Nu har det visat sig att reglerna för ersättning till arbetslösa är av ett sådant slag att arbetslösa med politiska förtroendeuppdrag, oavsett om uppdraget är på 75 procent eller enstaka dagar i månaden, måste avsäga sig uppdragen för att inte bli av med sin a-kasseersättning.

I en väl fungerande demokrati finns det utrymme för förtroendevalda med många olika typer av erfarenhet. Naturligtvis ska vi välkomna personer oavsett om de är arbetslösa eller jobbar, studerande, företagare, personer med nedsatt arbetsförmåga och personer som uppbär annan ersättning än lön. Ju fler med olika bakgrund och erfarenhet som deltar, desto bättre blir besluten.

Därför är min fråga till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin följande:

Avser arbetsmarknadsminister Littorin att vidta åtgärder angående a-kassans regelverk så att inte arbetslösa stängs ute från politiska uppdrag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-11-18 Anmäld: 2008-11-18 Besvarad: 2008-12-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)