A-kassans regelverk och utförande av sysslor

Interpellation 2008/09:449 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 3 april

Interpellation

2008/09:449 A-kassans regelverk och utförande av sysslor

av Eva-Lena Jansson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I dagarna har det uppmärksammats att en arbetslös man kan förlora sin ersättning från a-kassan på grund av att han börjat blogga på tidningen Smålandspostens hemsida. Mannen har inget kontrakt med tidningen och får heller ingen ersättning för detta bloggande. IF Metalls a-kassa har gett mannen besked att han är tvungen att sluta blogga om han ska ha rätt till heltidsersättning från a-kassan.

En tillfrågad utredare på Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, tycker att beskedet till mannen låter underligt. ”Dagens bloggande kan ofta jämställas med att skriva dagbok och mig veterligen har ingen någonsin fått avdrag på a-kassan för att man skrivit dagbok”, säger utredaren till tidningen Smålandsposten.

Undertecknad har tidigare tagit upp fall med arbetslösa personer som fått sluta med sin idrott för att inte riskera att stå utan a-kassa, trots att personerna i fråga har stått till arbetsmarknadens förfogande på heltid. Jag har också interpellerat om exempel med arbetslösa personer med politiska uppdrag som fått sin ersättning från a-kassan ifrågasatt trots att tid för uppdraget inte varit av betydande omfattning.

Det kan inte vara rimligt att arbetslösa personer som uppbär ersättning från en a-kassa ska hindras från en social tillvaro, rätt till en meningsfull fritid eller dagboksskrivande i bokform eller i digital miljö. Som regelverket nu tillämpas blir ju arbetslösa personer därmed livegna utan rätt till egen aktiv tid utanför jobbsökandet, något som jag menar är helt orimligt i ett civiliserat samhälle.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är därför följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder i syfte att ändra a-kassans regelverk så att arbetslösa personer kan utföra sysslor enligt vad som beskrivs ovan utan att riskera avstängning från a-kasseersättning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-03 Anmäld: 2009-04-08 Svar fördröjt anmält: 2009-04-21 Sista svarsdatum: 2009-04-24 Besvarad: 2009-04-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)