A-kassans förändring

Interpellation 2008/09:228 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 december

Interpellation

2008/09:228 A-kassans förändring

av Eva-Lena Jansson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetslöshetsförsäkringen, oftast omnämnd som a-kassan, har varit en viktig del i den svenska arbetsmarknadsmodellen. I en rapport från TCO beskrivs numera a-kassan som en försäkring i fritt fall. TCO ställer frågan om någonsin en så viktig försäkring försämrats så snabbt med så svåra konsekvenser för så många.

På två år har regeringen genomfört 13 förändringar i a-kassan och dessutom har man hunnit med att avisera ytterligare en förändring. Det som nu har hänt är att avgiftsskillnaden mellan högsta avgift och lägsta avgift för en a-kassa numera ligger på 3 500 kronor på ett år. Enligt regeringen var syftet med differentieringen att den som löper störst risk att bli arbetslös också ska vara den som har högst avgift. Men eftersom det i vissa fall finns möjlighet att välja den a-kassa som har lägst avgift faller det resonemanget.

Finansminister Anders Borg säger sig numera ångra höjningen av avgiften till a-kassan. Däremot har det inte gått att få besked om regeringen därmed återigen är beredd att förändra a-kassan. Därför blir min fråga till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin följande:

Har arbetsmarknadsminister Littorin för avsikt att genomföra några förändringar av a-kassan under 2009?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-19 Anmäld: 2008-12-19 Besvarad: 2009-01-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.