A-kassan som blivit lägre än försörjningsstödet

Interpellation 2013/14:425 av Patrik Björck (S)

av Patrik Björck (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

I dag står många utan arbetslöshetsförsäkring vid arbetslöshet, och nästan ingen får ut en ersättning som är inkomstbaserad. I år har a-kassan dessutom blivit lägre än försörjningsstödet.

Den moderatledda regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen har nu gått så långt att den ger lägre ersättning än försörjningsstödet.

Nästan varannan, 115 000 personer, som har försörjningsstöd i Sverige har det av det enda skälet att de är arbetslösa. Studerar man Socialstyrelsens statistik över orsaker till försörjningsstöd blir det tydligt att bara en av sju i Sverige i dag har försörjningsstöd av de skäl som lagen syftade på – att vara ett tillfälligt och sista skyddsnät.

Hur dålig kan arbetslöshetsförsäkringen tillåtas bli innan regeringen är nöjd?

Tänker arbetsmarknadsministern ta initiativ att höja ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Återtagen: 1900-01-01 Inlämnad: 2014-04-08 Överlämnad: 2014-04-08 Sista svarsdatum: 2014-04-30