Utförsäljningar av allmännyttan

Interpellation 2014/15:692 av Nooshi Dadgostar (V)

av Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Att äga och förvalta bostäder är i dag en av de bästa och säkraste investeringarna som finns. De flesta kommuner äger fastigheter genom sina allmännyttiga bostadsbolag. Dessa gör kommuninvånarna till vinnare genom att de varje år tjänar stora pengar på sitt gemensamma bostadsbestånd. Med dagens historiskt låga ränteläge och med kommunen i ryggen kan de allmännyttiga bolagen dessutom låna pengar nästan gratis för att investera i både nybyggnation och renoveringar. Regeringen har också nyligen sjösatt en reform med ett investeringsstöd som ger generösa bidrag för varje ny kvadratmeter hyresrätt som byggs. Tiderna är med andra ord goda för bostadsbolagen.

Utöver det är allmännyttan förstås grundstommen i en social bostadspolitik som ska säkerställa att kommunen tar sitt bostadsförsörjningsansvar och att människor oavsett tjocklek på plånboken bor i bra bostäder. Det kommunala bostadsbolaget används dessutom för att motverka segregation och för att skapa goda stadsmiljöer.

Socialdemokraterna bestämde nyligen på sin kongress att de vill att allmännyttan ska vara en ledande aktör på marknaden. Tyvärr rimmar det illa med att flera av de socialdemokratiskt ledda kommunerna i dag avvecklar stora delar av sina kommunala bostadsbolag.

Ett aktuellt exempel är den aviserade utförsäljningen av Lulebo i Luleå, där majoriteten bestående av Socialdemokraterna, som styr kommunen med Miljöpartiet, har gjort gemensam sak med de borgerliga partierna för att göra sig av med en tredjedel av Lulebos lägenheter. Det är en enorm minskning av både bostadsbeståndet och det demokratiska inflytandet över staden. Bolagets ekonomi motiverar inte privatiseringen av beståndet; tvärtom är detta ett extremt tveksamt beslut utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Liknande fall har vi också sett i både Gävle och Eskilstuna.

Sammantaget riskerar den här minskningen av allmännyttan på flera platser i landet att ställa den framgångsrika svenska bostadsmodellen på ända. Är det en utveckling regeringen vill motverka? Fler åtgärder kan i så fall vidtas. Vänsterpartiet anser till exempel att man bör lagstifta om att det ska finnas ett allmännyttigt bolag i alla kommuner.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa att allmännyttan även i framtiden har en stark position på den svenska bostadsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-08 Överlämnad: 2015-06-09 Anmäld: 2015-06-10 Svarsdatum: 2015-06-22 Sista svarsdatum: 2015-06-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)