Hotad övningsverksamhet

Interpellation 2014/15:690 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

En grundläggande verksamhet för ett försvar är övningsverksamhet. Att kunna utbilda och öva verksamheten är A och O.

På Gotland finns Tofta skjutfält. År 2010 överklagades beslutet mot att låta Försvarsmakten använda skjutfältet enligt det beslut länsstyrelsen tagit. I överklagan anfördes att kommunen på grund av buller inte kunde ge markägare i närheten bygglov. I dag, fem år senare, finns fortfarande inget avgörande. Det ligger på regerings bord tillsammans med 17 andra överklaganden. Den norra delen av skjutfältet kan i dag användas men det kommer vara svårt, om inte omöjligt, att bedriva kvalificerade skjutningar med stridsvagnsförband och mekaniserade förband med hänsyn till de miljöbegränsningar som just nu råder i området.

När överklagan väl avgörs öppnas möjligheten för Försvarsmakten att begära tillgång till den södra halvan av skjutfältet som är direkt nödvändigt för att möjliggöra kvalificerade övningar.

Dessa utdragna processer riskerar att försämra Försvarsmaktens möjlighet till kvalificerade övningar och försvårar den satsning som nu är på gång på Gotland med ytterligare stridsvagns- och mekaniserade förband.

Vidare har det kommit till min kännedom att även flygflottiljer i viss utsträckning har problem att bedriva effektiv övningsverksamhet på grund av liknande problem.

 

Hur avser försvarsministern att tillse så att miljöprövningar inte förhindrar och fördröjer den ökade övningsverksamhet som ingår i försvarsöverenskommelsen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-05 Överlämnad: 2015-06-08 Anmäld: 2015-06-09 Sista svarsdatum: 2015-06-22 Svarsdatum: 2015-08-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)