Åtgärd för att mildra den diplomatiska skymfen mot Finland

Interpellation 2014/15:687 av Jeff Ahl (SD)

av Jeff Ahl (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Utrikesministerns kyliga mottagande av den finske nyblivne utrikesministern är skadligt för Sverige som stat då detta är ett av de länder som vi har absolut närmast samarbete med. Utrikesministern har uppenbart blandat in partipolitiska överväganden då utrikesministern förolämpar den finska utrikesministern genom sitt kyliga agerande.

 

Jag kräver svar på hur utrikesminister Margot Wallström avser att korrigera denna skymf mot vårt östra broderfolk.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-05 Överlämnad: 2015-06-05 Anmäld: 2015-06-08 Sista svarsdatum: 2015-06-22 Svarsdatum: 2015-09-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (0 anföranden)