Analysgrupper och framtidens välfärd

Interpellation 2014/15:686 av Tina Ghasemi (M)

av Tina Ghasemi (M)

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

Den 9 februari 2015 aviserade framtidsministern att hon skulle inrätta tre analysgrupper med uppgift att utveckla regeringens politik. Uppgiften som ministern har fått är att hitta lösningar på de framtidsutmaningar vi står inför. Där ska lösningar för grön omställning, arbetet och arbetsmarknaden i framtiden men också hur vi kan samverka i en globaliserad värld ingå.

Mina frågor till statsrådet Kristina Persson är följande:

  • Hur går arbetet för dessa analysgrupper och vilka politiska förslag har statsrådet och analysgrupperna kommit fram till?
  • Hur kommer detta arbete att påverka framtidens framtidsutmaningar och välfärd?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-05 Överlämnad: 2015-06-05 Anmäld: 2015-06-08 Svarsdatum: 2015-06-22 Sista svarsdatum: 2015-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)