Sjösäkerheten på Hjälmaren

Interpellation 2014/15:678 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö men ingår trots detta inte i den statliga sjöräddningen. Nu börjar en ny sommarsäsong med omfattande trafik på Hjälmaren och därmed en ökad risk för olyckstillbud och drunkningsolyckor.

Under 2014 skedde flera tragiska drunkningsolyckor på Hjälmaren som drabbade både yrkesfiskare och fritidsfolk. Behovet av en samordnad statlig ledningsfunktion blev i samband med dessa tillbud uppenbart, då felbeslut och kommunikationssvårigheter fördröjde räddningsarbetet.

Hjälmaren trafikeras årligen av ett trettiotal licensierade yrkesfiskare, tre passagerarfartyg, färjetrafik till Vinön och Valen samt ett antal passagerarbåtar och taxibåtar. Till det kommer boende och fritidsboende på ca 25 öar som färdas på Hjälmaren samt ca 1 500 fritids- och turistbåtar varje säsong.

Fiskerinäringen har i dag stor betydelse i Hjälmaren; inte minst gäller det gösfisket och kräftfisket. För fritidsbåtslivet, sommarstugeägarna, campinggäster och boende i Örebro och andra orter runt Hjälmaren är sjön en viktig förutsättning för rekreation och friluftsliv.

Passagerarfartygen och många av de större fritidsbåtarna är försedda med VHF-utrustning med tillgång till den internationella sjöräddningskanalen 16. Denna finns dock inte tillgänglig på Hjälmaren, vilket innebär att ingen lyssnar när nödanrop kommer från båtar på Hjälmaren.

För turisttrafik som kommer via Hjälmare kanal är det ofta okänt att den vanliga sjöräddningskanalen inte kan användas. Det har tidigare gått att via den kommersiella kanalen 81 och Stockholmradio lyssna på sjörapporter och påkalla hjälp vid nödsituationer. Denna kanal har dock lagts ned.

Det som krävs är installation av en basstation för kanal 16 samt att avtal tecknas med sjöräddningscentralen JRCC i Göteborg, som redan i dag har ansvar för bevakning och leder sjöräddningen för statliga vatten. På det sättet inkluderas Hjälmaren, tillsammans med Vänern, Vättern, Mälaren och hela den svenska kuststräckan, i den statliga sjöräddningen.

Det handlar inte om några stora investerings- och driftskostnader. Det handlar om att ta ansvar för en fungerande sjösäkerhet och om att rädda människoliv. Det ska inte vara farligare att ramla ur båten i Hjälmaren än på kusten. 

Mot bakgrund av ovanstående ber jag att till statsrådet få ställa följande fråga:

 

Är statsrådet beredd att ta initiativ till ökad sjösäkerhet på Hjälmaren genom att inkludera Hjälmaren i den statliga sjöräddningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-03 Överlämnad: 2015-06-04 Anmäld: 2015-06-05 Sista svarsdatum: 2015-06-18 Svarsdatum: 2015-06-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)