Avhysning av läger och bosättningar

Interpellation 2014/15:675 av Johan Forssell (M)

av Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Vi tackar statsminister Stefan Löfven för att han har tagit till sig Nya moderaternas förslag om att göra det lättare att avhysa människor som slår läger och bosätter sig tillfälligt eller under längre perioder på annans mark. Men vi menar att det är beklagligt att han samtidigt aviserar att ett lagförslag är långt borta. 

Därför är min fråga till justitie- och migrationsministern:

 

Avser ministern att tillsätta en utredning angående avhysning av läger och bosättningar? Om inte, vad är skälet? Och om en utredning avses tillsättas, när förväntas den vara klar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-03 Överlämnad: 2015-06-04 Anmäld: 2015-06-05 Sista svarsdatum: 2015-06-18 Svarsdatum: 2015-09-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)