Statliga bolag

Interpellation 2014/15:672 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Den senaste tidens avslöjande att det delvis statligt ägda bolaget Telia Sonera varit inblandat i en misstänkt muthärva i Azerbajdzjan för upp till 6 miljarder kronor är såväl chockerande som allvarligt. Hur utbrett och utstuderat detta missbruk varit återstår att se. Jag utgår från att en öppen och omfattande utredning av frågan sker.

Det blir särskilt viktigt mot bakgrund av att det ansvariga statsrådet för statliga bolag, Mikael Damberg, i Svenska Dagbladet den 27 maj lät meddela att han ser på Telia Sonera som ett viktigt bolag och att regeringen inte har för avsikt att sälja det. Om det nu är regeringens ambition att behålla Telia Sonera i statlig ägo är det angeläget att man presenterar en plan för hur en liknande situation aldrig ska kunna uppstå.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

  • Går det att vara ett bolag i statlig ägo och samtidigt verka på den marknad som man nu gör?
  • Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förhindra korruption i de svenska statliga bolagen framöver?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-01 Överlämnad: 2015-06-01 Anmäld: 2015-06-02 Sista svarsdatum: 2015-06-16 Svarsdatum: 2015-08-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)