Överskottsmålet

Interpellation 2014/15:671 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I opposition kritiserade finansministern den tidigare alliansregeringen för att inte följa överskottsmålet, detta trots att Socialdemokraterna själva lade fram budgetar som inte nådde samma mål. Finansministern lovade även att inte avskaffa överskottsmålet.

Sedan valet har dock mycket hänt. Finansministern har svikit vallöftet om att avskaffa överskottsmålet och har initierat en utredning för att göra detta. Hon har lagt fram budgetar som tar Sverige längre ifrån överskott än det Alliansen lovat och har föreslagit förändringar av bidragssystemen som innebär att utanförskapet kommer öka kraftfullt vilket snabbt kommer att urholka offentliga finanser.

Ett av finansministerns främsta försvar för sitt självmotsägande agerande är att ”så länge överskottsmålet finns måste man sträva efter överskott”. Hennes kritik mot Anders Borg skulle alltså ha varit betingad av en otillräcklig måluppfyllelse snarare än en genuin uppfattning att det är bra med överskott i de offentliga finanserna. Frågan är då varför finansministern själv inte lever upp till överskottsmålet. Tills riksdagen beslutar om annat gäller fortfarande samma regelverk som tidigare. Ändå föreslår regeringen som sagt högre underskott än Alliansen, alltså den politik hon själv kritiserade för att inte nå målen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson varför hon inte följer det rådande regelverket för överskottsmål som förfarande gäller.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-27 Överlämnad: 2015-06-01 Anmäld: 2015-06-02 Sista svarsdatum: 2015-06-15 Svarsdatum: 2015-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)