Handläggningstider hos Lantmäteriet

Interpellation 2014/15:668 av Robert Hannah (FP)

av Robert Hannah (FP)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Det finns en mängd faktorer som bidrar till bostadsbristen i Sverige. Trots att det finns delade uppfattningar om vilka dessa faktorer är, så är de flesta överens om att staten bör ge bästa möjliga service och fullfölja dess nuvarande uppdrag för att underlätta för åtgärder mot bostadsbristen. Dessvärre ser vi i dag tydliga exempel på när staten gör det exakt motsatta. Det blir sällan så tydligt som när man studerar Lantmäteriet och verkställandet av avstyckningar. I nuläget finns en stor mängd fastigheter som sedan länge fått laga kraft att avstyckas och bebyggas med nya bostäder. Detaljplanerna är godkända men byggandet kan inte starta. Detta är resultatet av Lantmäteriets bristande resurser. I ett fall som jag blivit uppmärksammad på tog det 12 månader i kö innan ärendet påbörjades och därefter ytterligare 3-6 månader för ärendet att handläggas. Att tomter står reda att bebyggas men tvingas vänta upp till ett par år för att sättas igång är inte effektivt.

Därför ställer jag följande fråga till stadsrådet Mehmet Kaplan:

 

Vad kommer statsrådet och regeringen att göra för att se till att Lantmäteriets handläggningstider blir kortare och att effektiviteten för nytt byggande ökar?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2015-05-29 Överlämnad: 2015-05-29 Återtagen: 2015-06-02 Anmäld: 2015-06-02 Sista svarsdatum: 2015-06-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.