Välfärdssektorn och kvinnors företagande

Interpellation 2014/15:667 av Isabella Hökmark (M)

av Isabella Hökmark (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Det är djupt beklagligt att regeringen lägger en blöt filt över svenskt välfärdsföretagande i en tid då vi behöver mer seriösa företagare. Det är i Sverige färre kvinnor än män som är vd i eller ägare till företag än i övriga länder inom EU.

Bara inom ett område i Sverige är det fler kvinnor än män som driver företag i Sverige. Inom välfärdssektorn är 65 procent av ägarna och företagsledarna kvinnor. Möjligheten att starta och driva företag inom vård och omsorg är mycket viktig för att öka jämställdheten. Om Sverige hade lika många privata företag här skulle vi ha än fler kvinnliga ledare och komma upp i samma nivå som snittet i EU.

När regeringen väljer att begränsa och förhindra för välfärdsföretagen säger man också nej till kvinnor att driva företag inom just ett område där arbetsmarknaden är stor och där många kvinnor är utbildade.

Det finns många yrkesgrupper och företag som får del av skattefinansiering, speciellt inom byggbranschen. Aldrig ifrågasätts dessa grupper eller deras vinster.

Varför anser regeringen att det är just välfärdsföretagen som inte ska kunna drivas med överskott? Det begränsar en stor och viktig marknad från att växa och kvinnor från att leda och utveckla sina företag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att stärka villkoren för företagande inom välfärdssektorn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-28 Överlämnad: 2015-05-29 Anmäld: 2015-06-02 Sista svarsdatum: 2015-06-12 Svarsdatum: 2015-09-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)