Insatser för att främja besöksnäringen

Interpellation 2014/15:664 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Vi vet att besöksnäringen kan ge fler arbetstillfällen i en bransch där alla människors lika värde och en levande landsbygd blir verklighet. Potentialen är stor för fler företag i tillväxt, med fokus på värdskap och hållbar utveckling i alla dess aspekter, som bidrar till att fler gäster, både svenska och utländska, väljer att resa i Sverige. 

En tydlig brist inom besöksnäringen – oavsett om det gäller turism eller mötesindustri – har länge varit möjligheten att visa på effekten av satsningar från det offentliga på fler besökare. Det krävs bättre kvalitetssystem, uppföljning och statistik på alla nivåer för att kunna ge underlag för framtida insatser. 

Satsningen Swedish Welcome har från starten 2011 genom initiativ från åtta regionala turistorganisationer – nu uppe i 12 av totalt 21 samt nära 200 medlemmar – bidragit till ett slags certifiering av gästens upplevelser i besöksnäringen där säkerhet, tillgänglighet, inredning, ledning och gästvänlighet bedöms av rådgivare i anslutna verksamheter med nära 100 sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. 

Swedish Welcome har haft projektmedel från Tillväxtverket, tillsammans med avgifter från deltagande företag och organisationer. Tillväxtverkets medel kommer inte att kvarstå, vilket kräver annan organisering och finansiering, där samarbete med Svensk Miljömärkning, Svanen, är ett alternativ. 

Sverige behöver en nationell satsning på att kvalitetssäkra besöksnäringens olika verksamheter, då Nordiska rådet har haft förslag på märkning av hållbara destinationer och EU-kommissionen i februari 2014 lanserade ett paket med frivilliga European tourism quality principles, där aspekter som hållbar turism lyfts upp. Sverige har många goda exempel att bidra med. 

Mina frågor till närings- och innovationsministern är därför:

 

Är ministern beredd att ta ett samlat grepp om hållbar utveckling av destinationer och verksamheter inom svensk besöksnäring utifrån det arbete som redan bedrivs och utifrån de nordiska och europeiska initiativen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-28 Överlämnad: 2015-05-29 Anmäld: 2015-06-02 Svarsdatum: 2015-06-05 Sista svarsdatum: 2015-06-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)