Behovet av lagstiftning då antalet drönare ökar i det svenska luftrummet

Interpellation 2014/15:663 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Tekniken fortsätter att utvecklas i hög hastighet, och därmed ökar också antalet radiostyrda och autonoma luftfarkoster i det svenska luftrummet. Detta kan innebära problem, vilket vi har sett vid flera tillfällen kring svenska flygplatser, när reguljär trafik och de så kallade drönarna ska samsas om luften.

Det krävs bara en snabb sökning på internet för att snabbt upptäcka vartåt utvecklingen verkar vara på väg. Fler och fler drönare som kan arbeta tillsammans för att transportera varor, post och erbjuda mobiltäckning. Även i rekreationssyfte ökar användningen, med ett ständigt ökande antal modeller för privatpersoner som kan göra allt fler extravaganta manövrer i luften på ett ökande avstånd från föraren. Denna utveckling tillsammans med ett ökande antal luftfarkoster, och därmed incidenter då civilt flyg påverkas, ställer ökade krav på säkerhet och tydliga regler för denna sorts flygning. Min fråga till statsrådet blir därför:

 

Vad avser statsrådet att initiera för arbete för att säkerställa att tekniken kring drönare tas till vara på ett bra sätt samtidigt som säkerheten inom svensk och internationell luftfart värnas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-28 Överlämnad: 2015-05-29 Anmäld: 2015-06-02 Sista svarsdatum: 2015-06-12 Svarsdatum: 2015-06-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)