Företagens bekostande av sjukförsäkringen

Interpellation 2014/15:659 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Vid ett flertal tillfällen har socialförsäkringsministern nu uttalat att hon anser att företagen och arbetsgivarna ska ta ett större ansvar när det gäller sjukskrivningarna. Ministern har också uttalat att hon överväger att införa ytterligare en sjuklönevecka, tvärtemot vad Socialdemokraterna lovade före valet, då löftet var att minska bördan för företagen och att staten skulle ansvara för den andra sjuklöneveckan. 

Mot bakgrund av detta uttalande är mina frågor till socialförsäkringsministern:

 

– Hur mycket av sjukförsäkringen anser ministern att företagen ska betala?

– Anser ministern att det finns någon smärtgräns för hur mycket man kan lägga på företagen när det gäller medfinansieringen?

– Hur blir det mer jobb, färre sjukskrivna och fler företag med detta förslag?

– Vilka risker ser ministern med detta förslag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-28 Överlämnad: 2015-05-28 Anmäld: 2015-05-29 Svarsdatum: 2015-06-09 Sista svarsdatum: 2015-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)