Inlåsningseffekter och passivitet inom aktivitetsersättningen

Interpellation 2014/15:658 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Riksrevisionen överlämnade nyligen rapporten Aktivitetsersättning – en ersättning utan aktivitet? till riksdagen. Tyvärr är det ingen upplyftande läsning. Riksrevisionen menar bland annat att det finns indikationer på att en stor del av gruppen unga med aktivitetsersättning saknar insatser samt att det förefaller som att det finns inlåsningseffekter i systemet.

Andra problem som påtalas är exempelvis:

– Utbudet av insatser motsvaras inte av behovet.

– Försäkringskassan har inte fullgjort sitt samordningsansvar.

– Problem med samordning mellan aktörerna.

– Behov av ekonomiska drivkrafter i systemet med aktivitetsersättning. 

Med anledning härav är min fråga till socialförsäkringsministern:

 

Vad avser ministern att göra för att komma åt de problem som Riksrevisionen påtalar i rapporten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-28 Överlämnad: 2015-05-28 Anmäld: 2015-05-29 Svarsdatum: 2015-06-09 Sista svarsdatum: 2015-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)