Arlanda och Bromma flygplatser

Interpellation 2014/15:641 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade statsrådet följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. ”Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det är vettigt att ha två flygplatser i en så liten stad som Stockholm. Det kan bli lättare att få långa linjer exempelvis till Asien om vi bara har en”.

Min önskan, som förhoppningsvis delas av statsrådet, är att en bibehållen god tillgänglighet till Stockholm har en avgörande betydelse i de beslut som regeringen avser att fatta inom det flygpolitiska området.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

På vilket sätt anser statsrådet att sannolikheten att Arlanda flygplats kan attrahera fler långa flyglinjer ökar om flygplatsen samtidigt måste ta emot de flygplan som överflyttas dit från Bromma flygplats efter att den avvecklats?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2015-05-26 Överlämnad: 2015-05-26 Anmäld: 2015-05-27 Återtagen: 2015-05-28 Sista svarsdatum: 2015-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.