Bristen på närvaro och studiero i skolan

Interpellation 2014/15:638 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Svenska skolelevers resultat har i decennier halkat efter i en omvärld där kunskapsutvecklingen skjutit i höjden.

Från en tätposition en generation tillbaka växer nu luckan mellan skolkunskaperna i Sverige och i många snabbt utvecklande länder. Vi tappar på kort sagt nästan alla mätbara områden, och även om alliansregeringen genomförde en rad reformer för att vända utvecklingen behövs ytterligare insatser för att lyfta svensk skola för framtiden.

Ett område där svensk skola sticker ut är på det föga smickrande området beträffande studiero och sena ankomster. Av jämförbara länder tillhör Sverige toppen när det gäller bristen på studiero i klassrummet. Vi tillhör även toppen när det gäller sena ankomster och hög frånvaro. Utan studiero, eller om man inte ens är på plats i skolan, blir det svårt att nå goda resultat. Tidigare har den nuvarande regeringen varit avståndstagande kring reformer som kan stärka studieron och minska frånvaron.

 

Därför vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:


Hur tänker utbildningsministern minska frånvaron och öka studieron i de svenska klassrummen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-26 Överlämnad: 2015-05-26 Anmäld: 2015-05-27 Svarsdatum: 2015-06-09 Sista svarsdatum: 2015-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)