Trafikpolisen och säkerheten på våra vägar

Interpellation 2014/15:634 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Vad händer med trafikpolisen?

Den olagliga yrkesmässiga trafiken på våra vägar kräver ökade kontroller och fler utbildade trafikpoliser.

Detta har påtalats under längre tid och det är med stor förvåning man nu ser att regeringen och polisledningen har tänkt att omorganisera trafikpolisen utan att lösa detta.

Att man nu inte med kraft tar tag i problemen på våra vägar innebär att det är stor risk att problemen växer ytterligare.

Om den olagliga yrkestrafiken slår ut den lagliga trafiken har Sverige tappat både arbetstillfällen och skatteintäkter. Detta är ingen väg framåt.

Statsrådet är ytterst ansvarig för att den svenska trafikpolisen fungerar, och att arbetet med att bekämpa organiserad brottslighet och den olagliga trafiken på våra vägar faktiskt fungerar.

I dag är det en mycket liten risk att bli stoppad av en utbildad trafikpolis som kan göra en ordentlig kontroll av lastbilen, chauffören och åkeriet.

Av 28 806 anställda inom polismyndigheten jobbar nu endast 105 fullutbildade trafikpoliser och 46 bilinspektörer. Det är endast dessa tjänstemän som kan genomföra en kontroll av den yrkesmässiga trafiken. Kontroll av tillstånd, behörigheter, vikter, lastsäkring, farligt gods, fordonens tekniska status och inte minst förarens kör- och vilotider, kräver en gedigen kunskap som den enskilde polismannen inte har. Det krävs helt enkelt specialistkompetens för att kunna hantera den komplicerade lagstiftningen som rör yrkestrafiken.

Dessutom kommer många av de kvarvarande poliserna inom en snar framtid att gå i pension.

Situationen på våra vägar med olagliga lastbilar, bristande lastsäkring, onyktra chaufförer, falska körkort, dubbla förarkort, magneter på färdskrivare, dåliga däck, brott mot cabotagereglerna, farligt gods utan tillstånd, inga godkända utbildningar, betalar inte skatt och kör med olaglig diesel.

Med färre poliser och färre kontroller ökar dessutom risken för ännu mer grovt organiserad brottslighet på våra vägar. Regeringens och polisledningens initiativ i dessa frågor är mycket svagt.

När nu polisen omorganiseras hade ju alla förväntat sig att man gett trafikpolisen en tydligare roll och ett tydligare uppdrag i den nya organisationen. Regeringen och polisledningen väljer att göra precis tvärtom.

 Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

  • Vad tänker statsrådet göra åt situationen på våra vägar?
  • Anser statsrådet att det räcker med antalet trafikpoliser i Sverige, och om inte, vad tänker statsrådet göra åt situationen för att få fram fler utbildade trafikpoliser?
  • Tänker statsrådet lyssna på den oro som finns hos seriösa åkerier och deras chaufförer om bristen på kontroller ute på våra vägar?
  • Läget är akut på våra vägar, hur tänker statsrådet lösa detta?

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-26 Överlämnad: 2015-05-26 Anmäld: 2015-05-27 Svarsdatum: 2015-06-09 Sista svarsdatum: 2015-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)