Rimliga villkor för välfärdsföretag

Interpellation 2014/15:632 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Nyligen ställde jag en fråga till statsrådet Damberg gällande regeringens arbete för att öka möjligheterna för företag att utvecklas. Jag är tacksam för svaret, även om ministern förbigick en väsentlig del av resonemanget, nämligen att möjligheten att kunna generera vinst är helt avgörande för utveckling. Offentliga insatser från Almi och Tillväxtverket samt innovationsupphandling i all ära – den grundläggande förutsättningen är dock att kreativa företag inom välfärden kan verka på likvärdiga villkor som företag inom andra sektorer. Inte minst med tanke på den stora exportpotential som finns för tjänsteföretag inom välfärdssektorn är det angeläget för dessa att kunna ha sin bästa referensmarknad på hemmaplan. Därtill måste villkoren vara både rimliga och långsiktiga för att företagen ska växa och utvecklas. För att företagen ska kunna överleva måste de ges möjlighet att göra överskott på sina insatser. Detta oavsett vilken bransch man verkar i.

Min fråga är således med anledning av ovanstående:

 

Vad vill närings- och innovationsministern göra för att företag även inom välfärdsområdet ska kunna utvecklas och därmed investera i kunskap, personal och modern teknik?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-25 Överlämnad: 2015-05-26 Anmäld: 2015-05-27 Sista svarsdatum: 2015-06-09 Svarsdatum: 2015-09-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)