Egenanställning - en outnyttjad resurs

Interpellation 2014/15:630 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Nyligen ställde jag en fråga till ministern som handlade om egenanställningar, och jag vill börja med att tacka ministern för ett intressant svar. Det är glädjande att ta del av engagemang och förståelse i sakfrågan. Dock kan man fundera vidare på vilket sätt regeringen tänker ta ytterligare steg för att fler ska komma in i egenanställning. 

Egenanställning som koncept är vanligt i Europa och USA och är på frammarsch även i Sverige. Allt fler företag för nya entreprenörer finns sedan länge, och fler tillkommer. År 2011 omsatte de ca 350 miljoner kronor. Vi vet att Tillväxtverket har intresserat sig för företeelsen och bland annat beställt flera rapporter om egenanställning. Upplägget är intressant, då det är låga trösklar att börja som egenanställd och friheten att verka i sin yrkesroll är påtaglig. Dock är företeelsen ännu relativt okänd och används sparsamt i de offentliga aktörernas verktygslådor.

 

Med anledning av ovanstående vill jag veta: Hur avser arbetsmarknadsministern att arbeta för att fler människor ska kunna komma in i egenanställning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-25 Överlämnad: 2015-05-26 Anmäld: 2015-05-27 Sista svarsdatum: 2015-06-09 Svarsdatum: 2015-09-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)