Öresundssamarbete

Interpellation 2014/15:629 av Hans Wallmark (M)

av Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

Uppmärksamhet har statsrådet Kristina Persson väckt med uttalandet: ”Skånes invånare borde älska Stockholm mer och engagera sig mer i vad som händer i Sveriges huvudstad.” 

Visst mod får ministern ändå sägas uppvisa, då detta hävdats inför medierna då hon varit på besök i Skåne. 

Snarast är det något omvänt som kan uppfattas i Skåne. Att det finns ett bristande intresse och engagemang för de speciella utmaningar och möjligheter som finns i Öresundsregionen med det viktiga utbytet mellan Skåne och Själland. 

Skåne befinner sig ju i en huvudstadsregion. Det gör att myndigheter och beslutsfattare i Köpenhamn lättare än kollegor i Stockholm kan förstå vilka villkor och möjligheter som präglar Öresundsregionen. I Sverige är relationen med Danmark mer en UD-fråga eller något för den nordiska samordningsministern, medan det för boende i Skåne handlar om praktiska vardagsrealiteter. 

Så frågan är inte hur Skånes invånare bättre borde älska Stockholm utan hur det kan gå att få en växande insikt på departement och myndigheter i Stockholm om att Öresundssamarbete handlar om att utveckla en region med delad bostads- och arbetsmarknad samt utbildning, forskning, kultur och handel på båda sidor. 

I grunden har Nordens länder stor nytta av varandra. Olika näringsstrukturer och konjunkturer i kombination med en integrerad arbetsmarknad gör exempelvis att svängningar lättare kan pareras. Att det finns framgångsrika regioner är bra för helheten, även om den svenska huvudstaden råkar befinna sig 600 kilometer från Öresund. 

Min fråga till den nordiska samordningsministern Kristina Persson är:

 

Utöver statsrådets rekommendation om att Skånes invånare borde älska Stockholm mer, vad kan konkret göras för att få en växande insikt om att Öresundssamarbete handlar om att utveckla en region?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-22 Överlämnad: 2015-05-25 Anmäld: 2015-05-26 Sista svarsdatum: 2015-06-09 Svarsdatum: 2015-08-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)