Sjukskrivningar hos ungdomsgenerationen

Interpellation 2014/15:626 av Johan Forssell (M)

av Johan Forssell (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Sjukfrånvaron ökar dramatiskt, och Försäkringskassan begär mer eller mindre kontinuerligt anslagsförstärkningar för att klara de ökande kostnaderna. Just nu ser det ut som att kostnaderna för sjukpenning är på väg att fördubblas från 16 miljarder 2010 till nästan 32 miljarder 2015.

Att förebygga ohälsa är komplicerat och bygger på ett stort antal olika insatser. Ett återkommande problem är att för lite görs för att förebygga att problemen över huvud taget uppstår. Redan hos barn och ungdomar går det att identifiera personer som befinner sig i riskgrupper för att med tiden drabbas av sjukdomar och olika besvär. Det handlar inte minst om barn som rör sig väldigt lite och därför drabbas av problem kopplade till fysisk inaktivitet och fetma. Forskning visar dessutom att den som utvecklar fetma i unga år tyvärr löper stor risk för att tvingas leva med problemen under lång tid, inte sällan med tillhörande sjukskrivningar.

Sverige är det land i Norden som har minst idrott och hälsa på skolschemat i grundskolan. Det drabbar framför allt de elever som kommer från hem där idrott och motion inte är en naturlig del av vardagen. Alliansen presenterade i höstas ett förslag om att öka undervisningen i idrott och hälsa med 100 timmar. Tyvärr har regeringen valt att skrinlägga planerna.

Därför är mina frågor till socialförsäkringsministern:

 Vilka konkreta initiativ tänker ministern ta för att förebygga framtida sjukskrivningar hos ungdomsgenerationen?

Är ministern beredd att verka för ytterligare undervisning i idrott och hälsa som en åtgärd för att förebygga sjukskrivningar hos unga?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-22 Överlämnad: 2015-05-25 Anmäld: 2015-05-26 Sista svarsdatum: 2015-06-09 Svarsdatum: 2015-06-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)