Dubbdäcksskatt

Interpellation 2014/15:622 av Maria Plass (M)

av Maria Plass (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I miljödebatten utmålas ofta dubbdäck som den största PM10-boven. Det stämmer inte. Både vedeldning och industrier står för ungefär lika stor andel. Av de 40 miljoner ton PM10-partiklar som släpptes ut i Sverige 2012 kom drygt en femtedel från vägslitage. En del av partiklarna beror på dubbdäck – men långt ifrån allt. Vanlig vedeldning släpper exempelvis årligen ut lika många PM10-partiklar.

Den tidigare alliansregeringen tillsatte en utredning för att få fram förslag på hur höga partikelhalter i tätort ska kunna reduceras för att främja hälsan hos människor. En av delarna i utredningen behandlade dubbdäck och om dessa ska beskattas för att på så vis minska användningen av däcktypen som är överlägsen vid vinterväglag.

Den 31 mars i år lämnades utredningen in till regeringen, och slutsatsen som utredaren Petter Classon kommit fram till är att beskattning av dubbdäck inte är nödvändig så som situationen ser ut i dag. Partikelhalterna i tätorterna har av olika anledningar sjunkit, inte minst i Stockholm som förra året klarade sig under alla uppsatta gränsvärden. Utredaren ger dock ändå ett förslag på hur en dubbdäcksskatt skulle kunna se ut om regeringen vill införa den. Han föreslår 2 000 kronor för bilägaren i extra skatt för att få använda dubbdäck under hela säsongen från den 1 oktober till och med den 15 april, alternativt 600 kronor per månad eller 50 kronor per dygn.

En ny finsk studie visar att antalet dödsolyckor på isigt underlag skulle ha varit 83 procent färre om bilarna hade haft dubbade vinterdäck i stället för dubbfria. Om alla bilister körde med dubbfria vinterdäck på vintern skulle i genomsnitt nio fler dödsolyckor per år inträffa. Och på isigt underlag skulle antalet dödsolyckor ha varit upp till 83 procent färre om bilarna med dubbfria vinterdäck i stället hade haft dubbdäck.

Trots detta ropar både Miljöpartiet och Vänsterpartiet högt om att införa dubbdäcksskatt eller till och med dubbdäcksförbud i landets större städer och inte minst i Stockholm och Göteborg.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Landets bilister är en grupp som redan idag betalar hög skatt – avser finansministern att lägga på bilisterna ytterligare en skatt i form av dubbdäcksskatt?

Är finansministern villig att gå så långt som sina regeringskollegor och föreslå en skatt på dubbdäck, trots att det grovt riskerar trafiksäkerheten och trots att det inte är bilisterna som orsakar de största PM10-utsläppen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-21 Överlämnad: 2015-05-21 Anmäld: 2015-05-22 Svarsdatum: 2015-06-05 Sista svarsdatum: 2015-06-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)