En effektiv miljöpolitik

Interpellation 2014/15:614 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Regeringens samarbetspartner Vänsterpartiet driver öppet frågan om att de Vattenkraftsägda kolgruvorna i Tyskland bör avvecklas i stället för att avyttras. Samma åsikt har också yttrats av ledande miljöpartister.

Konsekvenserna av ett sådant förslag vore att statliga tillgångar värda tiotals miljarder skulle gå om intet. Det är heller inte osannolikt att det enbart vore en symbolhandling då den tyska staten i det läget mycket väl skulle kunna komma att expropriera gruvorna – detta mot bakgrund av att Tyskland dels är i färd med att avveckla sin kärnkraftsverksamhet, dels att minska sitt beroende av rysk olja och gas. Oavsett skulle det vara ett sanslöst slöseri med statliga tillgångar och skattepengar.

En annan befogad fråga är vilket miljövärde det skulle skapa i förhållande till kostnaden. Åtskilliga forskningsinstitut och företag som specialiserat sig på miljöfrågor har listat vilka miljösatsningar som är mest kostnadseffektiva. En regelrätt nedläggning av kolkraftverk har inte nämnts i liknande sammanhang. Därför måste man fråga sig om kostnaden som en nedläggning hade motsvarat skulle kunna användas på annat sätt med större miljöförbättrande effekt.

Mot bakgrund av detta vill jag därför fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

  1. Är ministern av uppfattningen att Vattenfalls tyska kolkraftverk bör avvecklas i stället för att avyttras?
  2. Om så är fallet, driver ministern aktivt denna ståndpunkt i regeringen?
  3. Bedömer ministern att regeringen kommer att fatta beslut om en nedläggning?
  4. Vad bedömer ministern att en nedläggning skulle kosta?
  5. Bedömer ministern att en nedläggning är den mest kostnadseffektiva miljösatsningen som samma resurser kan användas till?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-18 Överlämnad: 2015-05-20 Anmäld: 2015-05-21 Sista svarsdatum: 2015-06-04 Svarsdatum: 2015-06-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)