Externa aktörer i integrationsarbetet

Interpellation 2014/15:607 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Det är svårt att påstå annat än att den tidigare satsningen på lotsverksamhet hade stora brister. Lika klart är det dock att detta bottnade i en bristande politisk styrning och/eller ett otillräckligt implementeringsarbete från Arbetsförmedlingens sida. När liknande system använts i andra länder har de fungerat mycket bra, inte minst gällande etableringen på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsministern har också tidigare antytt att hon är öppen för att tillåta externa aktörer. Att Arbetsförmedlingen lade ned lotsverksamheten var i grunden bra, men att externa aktörer nu i princip helt utestängs är beklämmande då det leder till ett sämre mottagande för nyanlända.

 

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson dels huruvida hon fortfarande är öppen för att tillåta externa aktörer i integrationsarbetet, dels huruvida det förbereds några konkreta förslag kring detta på Arbetsmarknadsdepartementet.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-18 Överlämnad: 2015-05-19 Anmäld: 2015-05-20 Sista svarsdatum: 2015-06-03 Svarsdatum: 2015-06-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)