EU-skatt på finansiella transaktioner

Interpellation 2014/15:603 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Ett av många exempel på hur den då rödgröna oppositionen gav motstridiga besked under föregående mandatperiod gäller frågan om införandet av en finansiell transaktionsskatt (FTT). I Socialdemokraternas handlingsprogram inför Europaparlamentsvalet uttrycktes ett tydligt stöd för förslaget, men i tv-intervjuer uttryckte sig såväl Stefan Löfven som Magdalena Andersson avvisande. Ännu mer kritisk var den dåvarande S-gruppen i skatteutskottet. Såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet har däremot varit rakt ut positiva.

Det senaste beskedet från eurozonens finansministrar är att den nya skatten ska införas 2016, detta trots att EU-kommissionens egen konsekvensanalys beskriver allvarliga negativa ekonomiska effekter.

Med anledning av otydligheten kring var de rödgrönas partierna står i synen på FTT, att frågan kan få allvarlig ekonomisk effekt för Sverige samt att regeringen i flera andra frågor misslett väljarna före valet vill jag fråga finansminister Magdlena Andersson:

  1. Har regeringen och ministern beslutat huruvida man avser att verka för att ansluta Sverige till euroländernas initiativ att införa en skatt på finansiella transaktioner?
  2. Anser finansministern att Sverige bör ansluta sig till eurozonens skatt på finansiella transaktioner?
  3. Gör finansministern en annan bedömning än EU-kommissionen om att en skatt på finansiella transaktioner kommer att få en påtagligt negativ effekt på tillväxten?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-18 Överlämnad: 2015-05-19 Anmäld: 2015-05-20 Sista svarsdatum: 2015-06-02 Svarsdatum: 2015-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)