Utredningen om Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:600 av Anders Åkesson (C)

av Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Bromma flygplats är en viktig flygplats för hela landet, inte enbart för Stockholm.

Flygplatsen trafikeras i dagsläget framför allt av inrikesflygen vilket gör att flygplatsen är av störst betydelse för mindre orter runt om i landet som är beroende av goda kommunikationer, där Bromma är både bytespunkt och slutdestination.

Bromma flygplats är en nyckel för fortsatt jobbskapande och god tillväxt i hela Sverige. Om Bromma läggs ned kommer många orter som trafikerar flygplatsen att få försämrade förbindelser med Stockholm, vilket slår hårt mot jobb och tillväxt i hela landet.

Regeringen har tidigare under året tillsatt en förhandlingsperson som har fått i uppdrag att utreda flygplatsens framtid. Redan nu verkar en av utredarens slutsatser vara att det är osannolikt att stänga Bromma flygplats i förtid, det vill säga innan avtalet löper ut 2038. Det en välkommen, och inte heller oväntad, slutsats.

Min fråga till statsrådet Mehmet Kaplan är därför:

 

Vad ser statsrådet för mening med att fullfölja utredningen om flygplatsens framtid när utredaren så tidigt i processen motsätter sig rimligheten i att lägga ned Bromma flygplats före 2038?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-18 Överlämnad: 2015-05-19 Anmäld: 2015-05-20 Sista svarsdatum: 2015-06-02 Svarsdatum: 2015-06-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)