Ansvaret för friluftsfrågor

Interpellation 2014/15:134 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Friluftslivet är en betydelsefull del av svensk turism- och besöksnäring. När man går in på regeringens hemsida via ”Ämnen och ansvarsområden A-Ö” finns inte friluftslivet med där utan finns dolt under ämnesområdet ”Miljö, energi och klimat”. Årligen omsätter friluftsnäringen närmare 100 miljarder kronor och runt 77 000 årsarbetare.

Nordiska rådet har föreslagit att 2015 ska bli friluftslivets år. Det är ett utmärkt tillfälle för oss politiker att lyfta fram friluftslivets unika värden. Organisationen Svenskt Friluftsliv är en organisation som samlar 24 medlemsorganisationer och två miljoner medlemmar, varav 300 000 är barn och unga. Friluftslivet är en betydelsefull del av svensk turismnäring. Att ännu mer lyfta fram frågor kring svenskt friluftsliv ser jag som viktigt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöministern:

Vilka åtgärder planerar klimat- och miljöministern att vidta för att friluftslivet ska få en större plats i regeringens arbete?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-14 Överlämnad: 2014-11-15 Anmäld: 2014-11-18 Svarsdatum: 2014-11-27 Sista svarsdatum: 2014-12-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)