Valet till FN:s säkerhetsråd

Interpellation 2010/11:371 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 12 maj

Interpellation

2010/11:371 Valet till FN:s säkerhetsråd

av Jonas Sjöstedt (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I oktober kommer FN:s generalförsamling att välja fem, icke-permanenta, medlemmar för en tvåårsperiod till FN:s säkerhetsråd. Afrika har två platser som för närvarande innehas av Gabon och Nigeria. Inför det stundande valet i höst söker Marocko stöd för att få en de två platserna kontinenten har rätt till.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesministern:

Avser utrikesministern att verka för att Sverige inte kommer att rösta för att Marocko väljs in i FN:s säkerhetsråd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Besvarad: 2011-05-17 Sista svarsdatum: 2011-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)