Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor

Framställning 2017/18:RS4

Sammanfattning

Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att sammankalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att göra en översyn av Riksrevisionen. Vid sammanträdet den 7 juni 2017 överlämnade utredningen sitt delbetänkande, 2016/17:URF1 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor, till riksdagsstyrelsen. Utredningen remitterades därefter.

I denna framställning lämnas förslag som grundar sig på utredningens förslag och remissvar.

I framställningen föreslås bl.a. att bestämmelsen om riksrevisorernas antal flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen för att antalet riksrevisorer lättare ska kunna ändras i framtiden. Det föreslås också att krav införs på kvalificerad majoritet för ett beslut av riksdagen om att skilja en riksrevisor från uppdraget. Konstitutionsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-10-16 Bordlagd: 2017-10-17 Hänvisad: 2017-10-18 Motionstid slutar: 2017-11-01

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (4)