Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2008 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2008

Framställning 2008/09:RB2

Sammanfattning

Enligt 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank ska fullmäktige till riksdagen och Riksrevisionen lämna förslag till disposition av Riks­bankens vinst.

Fullmäktige tillämpar en beräkningsprincip som i korthet innebär att 80 procent av Riksbankens genomsnittliga resultat under de senaste fem åren, exklusive valutakurs- och guldvärdeeffekter, ska inlevereras till statsverket. För 2008 föreslår därmed fullmäktige en inleverans om 5 900 miljoner kronor.

Fullmäktiges verksamhetsberättelse för 2008 redovisar att fullmäktige sammanträtt vid elva tillfällen under året och övergripande vilka ärenden som behandlats samt vilken information som fullmäktige erhållit vid samman­trädena. Verksamhetsberättelsen anger även hur fullmäktige bedrivit sin kontrollerande funktion.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1

Innehållsförteckning 2

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2009-02-09 Bordläggning: 2009-02-20 Hänvisning: 2009-02-23 Motionstid slutar: 2009-03-09
Förslagspunkter (1)