Verksamhetsredogörelse Riksdagens överklagandenämnd 2013

Framställning / redogörelse 2013/14:ÖN1

Redogörelse till riksdagen

2013/14:ÖN1

Verksamhetsredogörelse

Riksdagens överklagandenämnd 2013

Till riksdagen

Riksdagens överklagandenämnd ska enligt 12 § lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret till riksdagen.

Nämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm i februari 2014

Susanne Billum

1

20 13/14 :ÖN1

2

Nämndens sammansättning under 2013

Ordförande: f.d. justitierådet Susanne Billum

Ersättare för ordföranden: f.d. justitierådet Per Virdesten

Ordinarie ledamöter: Helene Petersson i Stockaryd (S)
  Raimo Pärssinen (S)
  Lars Elinderson (M)
  Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Suppleanter: Hans Rothenberg (M)
  Börje Vestlund (S)
  Carina Ohlsson (S)
  Helena Bouveng (M)

Sekreterare: hovrättsassessorn Jenny Jonasson

Nämndens verksamhet under 2013

Nämnden har under 2013 handlagt två överklaganden, som båda avvisades eftersom de överklagade besluten inte var sådana beslut som enligt lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter kan prövas av nämnden. Avvisningsbesluten fattades med stöd av nämndens arbetsordning av ordföranden.

Nämnden har inte haft något sammanträde under 2013.

Elanders, Stockholm 2014

bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2014-02-20 Bordläggning: 2014-02-25 Hänvisning: 2014-02-26 Motionstid slutar: 2014-03-12