Uppföljning av Riksrevisionsreformen

Framställning / redogörelse 2009/10:RS4

Sammanfattning

I denna framställning ställer sig riksdagsstyrelsen bakom förslagen i Riksrevi- sionsutredningens båda betänkanden 2008/09:URF1 Uppföljning av Riksrevi- sionsreformen (Riksrevisionens styrelse, ledning och hanteringen av effektivi- tetsgranskningar) och 2008/09:URF3 Uppföljning av Riksrevisionsreformen II (Effektivitetsrevisionen, den årliga revisionen och den internationella verk- samheten).

Utredningens förslag i betänkandet 2008/09:URF1 innehåller följande hu- vudpunkter:

-En entydig besluts- och hanteringsordning bör skapas för Riksrevisionens effektivitetsgranskningar för att åstadkomma ökad tydlighet och transpa- rens. Därför bör riksdagen och utskotten ges huvudansvaret för att ta ställ- ning till dessa granskningar.

-Riksrevisionen, som är en myndighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2009-11-24 Bordläggning: 2009-11-24 Hänvisning: 2009-11-25 Motionstid slutar: 2009-12-09

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (8)