Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2019

Redogörelse 2019/20:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RJ1

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfondens årsredovisning 2019

Till riksdagen

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2019. Därutöver ges en översikt över den forskningsstödjande verksamheten under samma tid.

Stockholm den 20 februari 2020

Marika Hedin

verkställande direktör

1

2019/20:RJ1

Innehållsförteckning

Till riksdagen ..................................................................................................

1

Vd:s förord......................................................................................................

3

Riksbankens Jubileumsfond – främjar humaniora och

samhällsvetenskap ..........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-02-28 Bordlagd: 2020-03-03 Hänvisad: 2020-03-04 Motionstid slutar: 2020-03-18

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.