Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2019

Redogörelse 2019/20:RR3

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RR3

Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2019

Till riksdagen

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2019.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2019 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen (se bilaga).

Stockholm den 4 mars 2020

Helena Lindberg

1

2019/20:RR3

2

2019/20:RR3

3

2019/20:RR3

4

2019/20:RR3

5

Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-03-04 Bordlagd: 2020-03-05 Hänvisad: 2020-03-06 Motionstid slutar: 2020-03-20

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.