Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2014

Redogörelse 2014/15:RR3

Riksrevisionens redogörelse till riksdagen 2014/15:RR3

2014/15:RR3

Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2014

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2014.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2014 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen (se bilaga).

Stockholm den 20 mars 2015

Margareta Åberg

1

2014/15:RR3

2

2014/15:RR3

3

2014/15:RR3

4

2014/15:RR3

Tryck: Elanders, Vällingby 2015 5
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2015-03-20 Bordlagd: 2015-03-24 Hänvisad: 2015-03-25 Motionstid slutar: 2015-04-08