Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2021

Redogörelse 2021/22:RR4

Redogörelse till riksdagen 2021/22:RR4

Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2021

Till riksdagen

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Årsredovisning för staten 2021.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Årsredovisning för staten 2021 i enlighet med tilläggsbestämmelse 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen.

Stockholm den 20 april 2022

Helena Lindberg riksrevisor

1

2021/22:RR4

2

2021/22:RR4

3

2021/22:RR4

4

2021/22:RR4

Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2022 5
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-04-20 Bordlagd: 2022-04-20 Hänvisad: 2022-04-21 Motionstid slutar: 2022-05-05

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.