Riksdagen inför 2000-talet

Framställning / redogörelse 2000/01:RS1

Riksdagen inför 2000-talet

20 00/01 :R S1

FÖRSLAG TILL RIKSDAGEN 2000/01:RS1 Bilaga
4-6

Riksdagen inför
2000-talet

Bilaga
4-6

Rapporter från Riksdagskommitténs referensgrupper

Utvärdering av budgetprocessen (bilaga 4)

Riksdagens arbete med uppföljning och utvärdering (bilaga 5)

Riksdagens arbete med
EU-frågor
(bilaga 6)

1

20 00/01 :R S1

2

20 00/01 :R S1

Innehållsförteckning

Bilaga 4

Utvärdering av budgetprocessen ..................................................................

5

Sammanfattning ...........................................................................................

9

1.

Budgetreformen – intentioner och förändringar .........................................

14

2.

Budgetprocessen i riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2001-03-05 Bordläggning: 2001-03-06 Hänvisning: 2001-03-07 Motionstid slutar: 2001-03-21

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (26)