Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2021

Redogörelse 2021/22:RS3

Sammanfattning

Interparlamentariska unionen har numera 179 nationella parlament som medlemmar. Frågor i fokus under 2021 har bland annat varit att övervinna pandemin och bygga en bättre framtid, hantera klimatrelaterade frågor, utveckla parlamentariska strategier för att stärka fred och säkerhet mot hot och konflikter till följd av klimatrelaterade katastrofer, att ytterligare öka takten med genomförandet av digitalisering och cirkulär ekonomi för att uppnå FN:s nya hållbarhetsmål samt att främja och stärka demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer.

Några andra viktiga punkter för organisationens arbete under året blev även att ta itu med samtida utmaningar för demokratin: att övervinna splittring och arbeta för samförstånd och dialog. På grund av allmänhetens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-02-18 Bordlagd: 2022-02-18 Hänvisad: 2022-02-22 Motionstid slutar: 2022-03-07

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.