Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2020

Redogörelse 2020/21:RS3

Sammanfattning

Interparlamentariska unionen har numera 179 nationella parlament som medlemmar. Frågor i fokus under 2020 har bland annat varit hur den världsomfattande pandemin påverkat nationella parlaments arbetssätt, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer. Vidare har dialogen fortsatt om hur nationella parlament kan underlätta implementeringen av FN:s globala hållbarhetsmål, särskilt hur rätten till utbildning och sjukvård kan främja utvecklingsarbetet.

Ett par dagar efter den världsomfattande nedstängningen i mars av parlament och samhällen inledde unionen en omfattande informationskampanj, ”Parlament i en tid av pandemi”, som jämförde hur olika parlament hanterat krisen och förde fram goda exempel från runt om i världen. Under kampanjen har unionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-02-24 Bordlagd: 2021-02-25 Hänvisad: 2021-02-26 Motionstid slutar: 2021-03-12

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.