OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2022

Redogörelse 2022/23:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2022/23:OSSE1

OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2022

Redogörelsens huvudsakliga innehåll

Den svenska delegationen till OSSE:s parlamentariska församling lämnar härmed sin redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen och den svenska delegationens arbete under 2022.

Stockholm den 2 mars 2023

På delegationens vägnar

Björn Söder

ordförande

Fredrik Svensson

sekreterare

1

2022/23:OSSE1

Innehållsförteckning

1 Hur Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa har vuxit

fram

.................................................................................................................

4

2 Den parlamentariska dimensionen inom Organisationen för

säkerhet och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-02 Bordlagd: 2023-03-07 Hänvisad: 2023-03-08 Motionstid slutar: 2023-03-22

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.