OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten 2018

Redogörelse 2018/19:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2018/19:OSSE1

OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2018

Redogörelsens huvudsakliga innehåll

Riksdagens delegation till OSSE:s parlamentariska församling överlämnar härmed redogörelsen för verksamheten inom den parlamentariska församlingen och den svenska delegationens arbete under 2018. Till redogörelsen bifogas en förteckning över de resolutioner som den parlamentariska församlingen antagit under perioden.

Stockholm den 14 februari 2019

På delegationens vägnar

Johan Büser ordförande

Fredrik Svensson sekreterare

1

2018/19:OSSE1

Innehållsförteckning

1 Hur Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa har vuxit fram.............

3

2

Den parlamentariska dimensionen inom Organisationen för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-02-14 Bordlagd: 2019-02-15 Hänvisad: 2019-02-26 Motionstid slutar: 2019-03-04

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.