Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2018

Redogörelse 2018/19:NR1

Sammanfattning

Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna berättelsen om sin verksamhet under 2018. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 70:e session den 30
oktober–1
november och en översikt över rådets övriga verksamhet under året.

Stockholm den 19 mars 2019

Jessica Polfjärd delegationsordförande

Lena Eklöf delegationssekreterare

1

2018/19:NR1

Innehållsförteckning

1

Inledning.....................................................................................................

3

2

Huvuddragen i verksamheten 2018.............................................................

5

3

Sveriges delegation .....................................................................................

8

4

Nordiska rådets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-03-14 Bordlagd: 2019-03-15 Hänvisad: 2019-03-26 Motionstid slutar: 2019-04-01

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.