RB3

Framställning / redogörelse 2002/03:RB3

Sammanfattning

Riksbanken kommer att införa ett nytt system för insamling av betalningsbalansstatistik den 1 januari 2003 som medför att vissa bestämmelser i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (riksbankslagen) blir inaktuella respektive behöver förtydligas.

Vidare anser Riksbanken att riksbankslagen bör ändras så att kravet på lätt omsättningsbarhet tas bort för värdepapper som Riksbanken använder vid t.ex. sina repotransaktioner och att kravet på offentliggörande av räntevillkor för in- och utlåning i penningpolitiskt syfte justeras.

I framställan föreslås därför att 6 kap. 5 och 9 § § samt 11 kap. 3 och 4 § § riksbankslagen skall ändras i enlighet med bifogat lagförslag samt att 7 kap. 8 § samma lag skall upphöra att gälla.

Förslaget till lagändringar har skickats för synpunkter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2002-12-20 Hänvisning: 2002-12-20 Bordläggning: 2002-12-20 Motionstid slutar: 2003-01-24

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (1)