Europarådets svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2020

Redogörelse 2020/21:ER1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:ER1

Europarådets svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2020

Redogörelsens huvudsakliga innehåll

Under 2020 har arbetet i Europarådets parlamentariska församling präglats av
covid-19-pandemin,
såväl vad gäller formerna för samarbetet som det politiska innehållet. Endast en delsession har kunnat genomföras mot fyra under ett vanligt verksamhetsår. En praktisk konsekvens av de inställda delsessionerna är att inga nya domare har kunnat väljas in till Europadomstolen sedan vintersessionen, den
27–31
januari, samt att valet av ny generalsekreterare för parlamentarikerförsamlingen, som skulle hållits vid höstsessionen, har blivit framskjutet till 2021.

Europarådets parlamentariska församling har under året bevakat pandemins
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-03-22 Bordlagd: 2021-03-23 Hänvisad: 2021-03-24 Motionstid slutar: 2021-04-07

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.